Substytucja (zastępstwo procesowe)

zastępstwo procesowe

Reprezentacja klienta może wiązać się z koniecznością wytoczenia powództwa w sądzie znajdującym się kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów od siedziby (miejsca zamieszkania) powoda oraz poniesieniem znacznych kosztów przejazdów do sądu. W sprawach, w których występuje kilku pozwanych także może dojść do sytuacji, że sprawa sądowa jest prowadzona przez sąd odległy od miejsca zamieszkania pozwanego. Prostym i skutecznym rozwiązaniem ograniczającym koszty prowadzonej sprawy sądowej jest możliwość udzielenia substytucji prawnikowi prowadzącemu kancelarię adwokacką lub radcowską w okręgu sądu prowadzącego postępowanie sądowe.  Substytut występuje w sądzie, który znajduje się w okręgu, w którym ten zastępca procesowy prowadzi swoją kancelarię adwokata lub radcy prawnego.

Warto wiedzieć, że pełnomocnik procesowy ma prawo udzielić zastępstwa procesowego jedynie adwokatowi lub radcy prawnemu, po uzyskaniu zgody swojego mocodawcy (art. 91 pkt 3 k.p.c. „pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu”).

Z udzieleniem substytucji procesowej wiąże się konieczność zwięzłego przedstawienia pełnomocnikowi substytucyjnemu stanu sprawy. Najprościej można tego dokonać poprzez przesłanie najważniejszych dokumentów (pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zeznań świadków) pocztą elektroniczną. Do udzielenia substytucji potrzebne jest też przekazanie oryginału pełnomocnictwa substytucyjnego wraz z dowodem opłaconej opłaty skarbowej i z odpisem pełnomocnictwa podstawowego oraz udzielenie wskazówek co do postępowania na posiedzeniu sądowym, na którym ma wystąpić substytut. Udzielenie substytucji powinno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem aby adwokat lub radca prawny, który będzie zastępował pełnomocnika procesowego, mógł zapoznać się ze stanem sprawy lub też miał możliwość przejrzenia akt sprawy w sądzie. Przyjęcie substytucji procesowej wraz z uzgodnionym wynagrodzeniem potwierdzamy w emailu.

Zastępstwo prawne prowadzimy przed następującymi sądami:

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie

Sąd Rejonowy Warszawa Praga Północ

Sąd Rejonowy Warszawa Praga Południe

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

 

Oferujemy także możliwość działania jako pełnomocnik substytucyjny na zgromadzeniach wspólników spółek prawa handlowego.

 

Foto dzięki uprzejmości sumetho / freedigitalphotos.net