Usługi prawne i podatkowe

Usługi doradztwa prawnego obejmują:

  • tworzenie spółek, bieżąca obsługa oraz likwidacja;
  • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i sądowym (w tym substytucje);
  • sporządzanie dokumentacji prawnej dotyczącej współpracy z innymi podmiotami;
  • przygotowywanie dokumentacji prawnej dotyczącej obrotu gospodarczego;
  • przygotowywanie analiz prawnych.

Usługi doradztwa podatkowego obejmują:

  • udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych;
  • sporządzanie pisemnych opinii i wyjaśnień z zakresu interpretacji przepisów podatkowych;
  • przygotowanie pozycji działań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych.

Kancelaria oferuje także gotowe rozwiązania dotyczące założenia spółki lub sprzedaży istniejących spółek nie prowadzących działalności gospodarczej (tzw. shelf companies), które umożliwiają rozpoczęcie działalności w ciągu kilku dni. Oferta sprzedaży istniejących spółek gwarantuje znaczne oszczędności dla inwestorów. Spółki typu shelf companies założone przez Kancelarię to spółki zarejestrowane i w pełni operacyjne. Dlatego też inwestorzy są w stanie uzyskać oszczędności podatkowe związane z podatkami CIT i VAT już od momentu nabycia takiej spółki.

Wirtualne biuro. Zapewniamy także możliwość skorzystania z adresu rejestrowego, oznakowanie zewnętrzne, przegląd przychodzącej korespondencji i powiadamianie o niej Klienta.

Ponadto, prowadzimy pełną obsługę procesu windykacji należności pieniężnych na drodze negocjacji przedsądowych oraz w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Ważne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące różnych aspektów prawnych można znaleźć na blogu: Prawnik Piaseczno.

Dla osób zainteresowanych tematyką prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mamy blog tematyczny: Zakładanie spółek.